Medicijnresten uit afvalwater halen

Het alsmaar groter wordende probleem van medicijnresten in afvalwater en oppervlaktewater moet aangepakt worden. De farmaceutische industrie werkt aan medicijnen zonder gevaarlijke afvalstoffen echter dit duurt jaren voordat alle medicijnen aangepast zijn. Een snellere en beschikbare oplossing is het zo goed mogelijk reinigen bij de bron.

Op dit moment kunnen we met diverse technieken, zoals actieve kool(PAC),  UV en ozonreiniging het water al behandelen, waarbij de laatste ontwikkelingen met gebruikmaking van OzonTechniek bijna voor 100% het water zuivert.

Meer weten:

Medicijnresten uit afvalwater halen

Ozon Waterdesinfectie

Brochure_-_pharmaceutical_residues_treatment_v1.0_en-web

Brochure – RENA Water Solutions v1.0 (EN)-web

Plug & Play oplossing voor ziekenhuizen al toegepast in Scandinavië. In Nederland loopt men op dit gebied achter en wordt er mondjesmaat getest.